o firmie

MCC SA
ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz
tel: +48 54 413 04 00
email: sekretariat@mcc-sa.pl

O nas

MCC SA - jesteśmy dynamicznie rozwijającą się polską firmą budowlaną! Specjalizujemy się i wykonujemy kompleksowo zadania w zakresie: budownictwa inżynierii środowiska, budownictwa ogólnego, budownictwa drogowo-mostowego oraz technologii bezwykopowych. Realizując inwestycje istotne w skali całego kraju, staliśmy się marką rozpoznawalną i szanowaną. Posiadamy ważną pozycję jako Generalny Wykonawca budowlany i Partner Biznesowy dla Zamawiających, Konsorcjantów oraz Podwykonawców. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu kontraktów realizowanych w formule "wybuduj" lub "zaprojektuj i wybuduj" na bazie warunków kontraktowych FIDIC jesteśmy w stanie podjąć się realizacji nawet najbardziej złożonych inwestycji, opartych o najnowsze technologie oraz najwyższe standardy jakościowe. Dążymy do zbudowania wzajemnego zaufania i satysfakcji w relacjach z inwestorami, partnerami biznesowymi oraz z docelowymi odbiorcami i użytkownikami naszych prac, czyli społecznościami lokalnymi. Jesteśmy gotowi na pozyskiwanie nowych kontraktów zarówno w drodze zamówień publicznych, jak i komercyjnych, a także PPP oraz w formule Zaprojektuj-Wybuduj-Sfinansuj.

Oferta

Zajmujemy się budową biurowców, hal przemysłowych i obiektów sportowych, a także dróg i mostów. Nasze inwestycje obejmują zarówno tworzenie nowych inwestycji od podstaw, jak i modernizacje już istniejących. Realizujemy również projekty związane z ochroną środowiska i budownictwem hydrotechnicznym – podejmujemy się budowy oczyszczalni ścieków, biogazowni, wodociągów, budowli hydrotechnicznych czy kanalizacji deszczowych.

Modernizacja i budowa oczyszczalni ścieków, kolektorów sanitarnych i deszczowych, wodociągów, budowa alternatywnych źródeł energii (biogazownie), budowli hydrotechnicznych czy też składowiska (...)

Realizujemy projekty dla sektora komercyjnego i publicznego. Dynamiczny rozwój naszej firmy budowlanej pozwolił nam na wyodrębnienie Pionu Budownictwa Ogólnego.

Podstawowym profilem działalności pionu jest kompleksowe wykonywanie robót z zakresu budownictwa drogowego-mostowego.

Oferujemy m.in. kompleksowe wykonanie oraz modernizację instalacji podziemnych przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii bezwykopowych.

Wytwórnia Mas Bitumicznych

Posiadana wytwórnia mas bitumicznych w Płocku to otaczarka stacjonarna niemieckiej firmy WIBAU, zmodernizowana w roku 2008 przez firmę AMMANN. Sterowanie elektroniczne (AMMANN) oraz pełne zmechanizowanie całego procesu produkcji pozwala uzyskać jednorodną w składzie i temperaturze masę bitumiczną o dowolnej zadanej (...)


zobacz więcej

Dlaczego my?

Cele

CELEM strategicznym firmy MCC S.A. jest ciągłe utrzymywanie dynamicznego rozwoju oraz włączenie wszystkich pracowników w proces doskonalenia organizacji.

Misja

Podstawową MISJĄ Spółki jest gwarantowanie usług najwyższej jakości, które w pełni satysfakcjonują naszych Klientów oraz Partnerów biznesowych. Wykorzystując najwyższe standardy oraz najlepsze praktyki branży (...)

Aktualnośći i raporty

Zobacz więcej aktualności