Realizując inwestycje istotne w skali całego kraju, staliśmy się marką rozpoznawalną i szanowaną. Posiadamy ważną pozycję jako generalny wykonawca budowlany i partner biznesowy dla zamawiających, konsorcjantów oraz podwykonawców.

MCC SA specjalizuje się i realizuje kompleksowo inwestycje w zakresie:

budownictwa inżynierii środowiska:

 • stacje uzdatniania wody
 • oczyszczalnie ścieków
 • biogazownie
 • podczyszczalnie wód deszczowych
 • przepompownie ścieków
 • zakłady utylizacji odpadów
 • sieci wodociągowe
 • kanalizacje sanitarne i deszczowe

budownictwa ogólnego

 • budownictwo wodne i hydrotechniczne
 • budownictwo użyteczności publicznej
 • budownictwo przemysłowe
 • budownictwo sportowe
 • projekty PPP

budownictwa drogowo-mostowego

 • budowa, przebudowa, remonty dróg wraz z infrastrukturą
 • mosty, wiadukty, kładki
 • tunele i przejścia dla zwierząt
 • drogi i place manewrowe
 • ścieżki rowerowe, ciągi piesze
 • roboty ziemne, niwelacje terenu

technologii bezwykopowych

 • mikrotunele
 • przewierty teleoptyczne
 • przewierty horyzontalne
 • przeciski
 • renowacje kanałów

 

GENERALNY WYKONAWCA BUDOWLANY

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu kontraktów realizowanych w formule „wybuduj” lub „zaprojektuj i wybuduj” na bazie warunków kontraktowych FIDIC jesteśmy w stanie podjąć się realizacji nawet najbardziej złożonych inwestycji, opartych o najnowsze technologie oraz najwyższe standardy jakościowe.

Dążymy do zbudowania wzajemnego zaufania i satysfakcji w relacjach z inwestorami, partnerami biznesowymi oraz z docelowymi odbiorcami i użytkownikami naszych prac, czyli społecznościami lokalnymi. Jesteśmy gotowi na pozyskiwanie nowych kontraktów zarówno w drodze zamówień publicznych, jak i komercyjnych, a także PPP oraz w formule Zaprojektuj-Wybuduj-Sfinansuj.

Galeria zdjęć