Podniesienie jakości usług zdrowotnych 
oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych 
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym 
im. bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku 
w formule "zaprojektuj i wykonaj".


Zadanie Nr 2.
Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja budynku administracji nr 7 i nr 12.


Prace projektowe obejmowały przygotowanie i zatwierdzenie wielobranżowej koncepcji wraz z wszelkimi uzgodnieniami i wymaganymi prawem ekspertyzami. W remontowanych budynkach powstają nowoczesne pomieszczenia na potrzeby oddziałów rehabilitacyjnych, geriatrycznych oraz biur, odpowiadające współczesnym wymaganiom. Zakres prac dotyczy także rozbudowy budynków wraz z wykonaniem nowych szybów windowych z wyposażeniem w windy osobowe. Prace obejmują również wymianę systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowych sieci wodno-kanalizacyjnych, nowych instalacji elektrycznych z wymianą oświetlenia budynku na energooszczędne oraz sieci teleinformatycznej.
Zakontraktowane prace zakładają również przebudowę terenów zewnętrznych, tj. wykonanie przyłączy, chodników oraz nowych miejsc parkingowych wokół budynku.

Galeria zdjęć