Przebudowa ul. Wojska Polskiego
(od granicy polsko-niemieckiej do ul. Leśmiana)
wraz z budową parkingów przy cmentarzu, ul. Bałtyckiej
oraz ul. Legionów w Świnoujściu.

 

To jeden z największych projektów drogowych w mieście. Przebudowana zostanie ulica na odcinku 2 km począwszy od granicy z Niemcami do skrzyżowania z ul. Matejki, łącznie z przebudową wszystkich skrzyżowań oraz budową odwodnienia i oświetlenia pasa drogowego i zagospodarowania zielenią.

Długość przebudowywanej ulicy: 1568m
Szerokość po przebudowie: 7m
Nawierzchnia bitumiczna.
Ścieżka rowerowa bitumiczna o szerokości 2,5m, oddzielona od jezdni pasem zieleni.
Chodniki z płyt betonowych o szerokości od 2,5m do 3m (lokalnie do 4m).

Przebudowane zostaną skrzyżowania z ul. Bałtycką (po rozbudowie zyska terowanie sygnalizacją świetlną) oraz z ul. 11 Listopada.
W ramach zadania wybudowane mają także trzy parkingi: przy ul. Bałtyckiej, przy Legionów oraz przy cmentarzu.

 

Galeria zdjęć