Posiadana wytwórnia mas bitumicznych w Płocku to otaczarka stacjonarna niemieckiej firmy WIBAU, zmodernizowana w roku 2008 przez firmę AMMANN. Sterowanie elektroniczne (AMMANN) oraz pełne zmechanizowanie całego procesu produkcji pozwala uzyskać jednorodną w składzie i temperaturze masę bitumiczną o dowolnej zadanej recepturze, wykorzystywanej do wykonywania nawierzchni drogowych na gorąco, warstw podbudowy, wiążących i ścieralnych dla wszelkiej kategorii dróg.

MCC S.A. posiada zaplecze laboratoryjno-technologiczne. Umożliwia ono prowadzenie efektywnej, bieżącej kontroli jakości produkowanych mas jak i również jesteśmy przygotowani na badania dla klientów zewnętrznych.

 

WYTWÓRNIA MAS BITUMICZNYCH
09-400 Płock, ul. Przemysłowa 23

Grzegorz Sołtysiak - specjalista ds. ofert sprzedaży
tel.: +48 603 293 733
e-mail: g.soltysiak@mcc-sa.pl 

 

Galeria zdjęć